روز چهارم محرم الحرام

این روز به نام طفلان حضرت زینب(س)نام گذاری شده...

در روز چهارم محرم، در این روزعبیدالله بن زیاد مردم را در مسجد کوفه گرد آورد و خود به منبر رفت و گفت: اى مردم! شما آل ابى سفیان را آزمودید و آنها را چنان که مى‏خواستید، یافتید! و یزید را مى‏شناسید که داراى سیره و طریقه‏اى نیکو است! و به زیر دستان احسان مى‏کند! و عطایاى او بجاست! و پدرش نیز چنین بود! و اینک یزید دستور داده است که بهره شما را از عطایا بیشتر کنم و پولى را نزد من فرستاده است که در میان شما قسمت نموده و شما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم! این سخن را به گوش جان بشنوید و اطاعت کنید.سپس از منبر به زیر آمد و براى مردم شام نیز عطایائى مقرر کرد و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنند که مردم براى حرکت آماده باشند، و خود و همراهانش به سوى نخیله حرکت کرد و حصین بن نمیر و حجار بن ابجر و شبث بن ربعى و شمر بن ذى الجوشن را به کربلا گسیل داشت تا عمربن سعد را در جنگ با حسین کمک نمایند.
به دنبال آن 13 هزار نفر در قالب 4 گروه كه عبارت بودند از:

1 . شمر بن ذى الجوشن با چهار هزار نفر

2 . يزيد بن ركاب كلبى با دو هزار نفر

3 . حصين بن نمير با چهار هزار نفر

4 . مضاير بن رهينه مازنى با سه هزار نفر

به سپاه عمر بن سعد پيوستند . (بحارالانوار، ج‏44، ص‏386) بهم پيوستن نيروهاى فوق از اين روز تا روز عاشورا بوده است .