جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

روز ملی خلیج فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

روز ملی خلیج فارس

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس است ، روزی که پرتغالی ها از خلیج فارس اخراج شدند،خلیج فارس با نام و زندگی و فرهنگ مردم ایران اسلامی پیوند خورده است و این پیوند ، ناگسستنی است