روز اول محرم الحرام

روز اول محرم الحرام

امام حسين عليه السلام در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجرى به كربلا وارد شد . (الامام الحسين و اصحابه، ص‏194،البدء والتاريخ، ج‏6، ص‏10) عالم بزرگوار «سيد بن طاووس‏» نقل كرده است كه امام علیه‏السلام چون به زمین کربلا رسید پرسید: نام این زمین چیست؟ گفته شد: «کربلا»فرمود: پیاده شوید! این مکان جایگاه فرود بار و اثاثیه ماست، و محل ریختن خون ما، و محل قبور ماست، جدم رسول خدا مرا چنین حدیث کرده است.اگر نام این زمین به یقین کربلا بوداینجا محل رفتن خون ما بودو در روایتى آمده است که آن حضرت فرمود: ارض کرب و بلأ، سپس فرمود: توقف کنید و کوچ مکنید! اینجا محل خوابیدن شتران ما، و جاى ریختن خون ماست، سوگند به خدا در این جا حریم حرمت ما را مى‏شکنند و کودکان ما را مى‏کشند و در همین جا قبور ما زیارت خواهد شد، و جدم رسول خدا به همین تربت وعده داده و در آن تخلف نخواهد شد. سپس اصحاب امام پیاده شدند و بارها و اثاثیه را فرود آوردند، و حر هم پیاده شد و لشکر او هم در ناحیه دیگرى در مقابل امام اردو زدند.(اللهوف، ص‏35 .)