جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

رواج اخلاق فاضله - نمایش محتوای دهه فجر.

 

 

رواج اخلاق فاضله

رواج اخلاق فاضله،یکی از ارزشها بود. مردم مایل بودند که اخلاق نیک و خلقیات اسلامی پسندیده در بین آنها شیوع پیدا کند