رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

رضایت خدا را چگونه فراهم کنیم؟ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

رضایت خدا را چگونه فراهم کنیم؟

دانلود

چه کنیم که خداوند از ما راضی باشد.ما مخلوق خدا هستیم .خدا خالق ماست.در یک کلام رضایت خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات است.در حدیث قدسی داریم. « ایها الناس انتم کالمرضی و ربّ العالمین کالطبیب» .چه فرقی هست بین قرآن و حدیث قدسی ،قرآن هم الفاظ،عبارات ،تعابیر و کلمات و هم مضمون از خداست.اما حدیث قدسی مضمون و مفهوم از خداست اما قالب از پیغمبر اسلام است.در این حدیث قدسی پیغمبر اسلام می فرمایند از قول خداوند انسان شما به مثابه مریض هستید و خدای عالمیان به مثابه پزشک است و «صلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب» صلاح مریض در آن است که پزشک دستور می دهد .«لا فی یشتبیه المریض»نه در آنچه مریض اشتها و میلش می برد.