رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

راهیان نور - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

راهیان نور

 

مقام معظم رهبری: فراموشی و تحریف دو آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد و نخبگان ،فرزانگان و دست اندرکاران عرصه دفاع مقدس با شناساندن دقیق این ذخیره و گنجینه فرهنگی، اجازه ندهند این حماسه دستخوش فراموشی وتحریف بشود.