جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

راهیابی دانش آموزان کیش به المپیاد کشوری دانش آموزی - فرکانس هاي پخش سیما

 

 

راهیابی دانش آموزان کیش به المپیاد کشوری دانش آموزی

راهیابی دانش آموزان کیش به المپیاد کشوری دانش آموزی


راهیابی دانش آموزان کیش به المپیاد کشوری دانش آموزی

راهیابی دانش آموزان کیش به المپیاد کشوری دانش آموزی

چهاردانش اموز جزیره کیش به المپیاد کشوری دانش اموزی راه یافتند.

هانی معلمی،رئیس آموزش وپرورش کیش امروز گفت:خانمها مرضیه عامری ونرگس چملی ازدبیرستان فاطمیه دررشته ادبیات ، و، فاطمه خلجی ونیوشاآذری ازهنرستان هدف ، دررشته گرافیک ،به المپیاد کشوری دانش آموزی راه یافتند.

المپیاد کشوری دانش آموزی 25فروردین و18اردیبهشت امسال درتهران برگزار می شود.

بیش از 6 هزاردانش آموز ،امسال درمدارس جزیره کیش تحصیل می کنند.

این جزیره با90 کیلومترمربع مساحت،حدود30هزار جمعیت ثابت دارد.