رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

دکان داری در آموزش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

دکان داری در آموزش

دانلود

آموزش،تعلیم و تربیت،وظیفه مهم بر دوش حکومت اسلامی.تمامی دولت ها موظف اند تا نیاز عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش را تامین کنند.این وظیفه در قانون اساسی هم به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و مطابق قانون حق تحصیل رایگان تا دوره متوسطه برای همه مردم کشور وجود دارد.