رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

داستان تحریم ها - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

داستان تحریم ها

تحریم کلمه آشنا که امروز از زبان خیلی ها می شنویم همه مردم فکرمی کنند که مشکلات ما از تحریم هاست اما سوالی که ایجاد می شود که کدام تحریم ها...

داستان واقعی تحریم ها (قسمت اول)

آیا مردم از داستان واقعی تحریم ها آگاه هستند؟ایران گرفتار 2 نوع تحریم است (تحریم های خارجی و تحریم های داخلی)

تحریم های خارجی تنها 20درصد از کل تحریم ها را شامل می شود که به هیچ وجه قدرت فلج کردن اقتصاد ایران را ندارد از نظر طراحان تحریم های غربی چیزی که قرار بود اقتصاد ایران را نابود کند و هست تحریم های داخلی است

البته تحریم های خارجی بعنوان تیر خلاص و تمام کننده در نظر گرفته شده بود،اما هدف اصلی آمریکا و غربیها از تحریم های پس از سال1389 نابودی نظام جمهوری اسلامی از طریق اعمال فشار معیشتی برمردم بعنوان موتور محرکه و پشتوانه انقلاب وجمهوری اسلامی بوده در واقع سیاستمداران غربی امیدوارن تحریم های 20 درصدی خارجی با تحریم های 80 درصدی داخلی مردم را دچار بحران معیشتی و از آن مسیر منجر به آشوی و شورش و براندازی شود اهداف عملیاتی غرب از تحریم های خارجی بیکاری شدید وقحطی در ایران بود اما این سه پدیده بیش از آن تحت تاثیر تحریم های غربی باشد چندین برابر بیشتر متاثر از تحریم های داخلی است