جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

خلیج فارس میراثی گرانبها - نمایش محتوای خبر

 

 

خلیج فارس میراثی گرانبها

خلیج فارس به عنوان میراثی گرانبها که نامش به درازای تاریخ و تمدن بشری است و همواره نماد مقاومت ملت ایران بوده است