جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

خروج عملی اروپا از برجام - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

خروج عملی اروپا از برجام

مقام معظم رهبری:

در قضیه برجام : وظیفه اروپای ها چه بود؟ خب یک قرارداد هفت جانبه ای بسته شده بود شش کشور و ایران این طرف ، هفت کشور – یک طرف آمریکا است خارج شد وظیفه طرفهای دیگر چه بود؟ وظیفه اروپا بود که می ایستادند در مقابل آمریکا میگفتند ما به تعهد خودمان پایبندیم اما اروپا به تعهد خود عمل نکرد، تعهد آنها این بود که تحریمها به طورکلی برداشته شود باید محکم می ایستادند اما با بهانه های مختلف نایستادند...