جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

خدا همه جا حاضر است - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

خدا همه جا حاضر است

همیشه و همه جا در محضر خدائیم ، در محضر خدا خدا را معصیت نکنید