رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸

حضور مخلصانه بسیجیان و پاسداران برای کمک به مردم سیل زده - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

حضور مخلصانه بسیجیان و پاسداران برای کمک به مردم سیل زده

حضور مخلصانه بسیجیان و پاسداران برای کمک به مردم سیل زده