رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

حجاب و عفاف - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

نوع  و مقدار پوشش همیشه از مسائل مورد توجه انسانها و ادیان و جوامع مختلف بوده است. آنقدر مهم که بی شک یکی از عوامل مهم تشکیل دهنده سبک زندگی افراد ، نوع و مقدار پوشش آنها است.

مقام معظم رهبری در بیانات خود چنین میفرمایند که با کمی نگاه جامع تر و به منظور باز تعریف طرز زندگی اسلامی، به غیر از چون و چرایی لباس و انواع پوشیدنیها، مواردی مانند آرایش صورت را هم، چه برای زنان و چه برای مردان مورد توجه قرار می دهیم.

باید توجه داشت که طرز زندگی ، به خصوص در مقوله پوشش و حجاب، تا حدود زیادی به عرف بستگی دارد و عرف می تواند بسیاری از حدود آن را تعیین کند. چه بسیار مصادیقی که ممکن است در عرف جامعه ای مباح و یا در عرف جامعه ای حرام اعلام شود. البته همه اینها در چارچوب مبانی و تعاریف اصلی سبک زندگی بوده و عدول از آنها معنا ندارد.

همچنین استاد شهید مطهری در کتاب "مسئله حجاب " معتقد است کلمه "حجاب" هم به معنی پوشیدن و هم به معنی "پرده و حاجب" است که البته بیشتر استعمال این لغت به معنی پرده می باشد.

این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده ، وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت، هر پوششی حجاب نیست و آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.

به اعتقاد ایشان زن نیمی از پیکره جامعه است و نقش او در تعالی انسان و جامعه قابل انکار نیست . حجاب یک پدیده و مفهوم اجتماعی است. باید بین واژه پوشش که فردی و شخصی است و واژه حجاب که جمعی و مربوط به اجتماع است تفاوت قائل شد که استاد شهید مطهری در کتاب "مسئله حجاب" این دو بخش را تعریف نموده اند. در بخش اول مسئله پوشش زن نه به عنوان یک ویژگی دین اسلام بلکه به عنوان اصلی که در ملت های دیگر نیز وجود داشته است بررسی می شود. یکی از قوانین الهی که عاملی برای رسیدن بشر به ویژه زن به کمال واقعی شمرده می شود مسئله حجاب است. حجاب حق زن است زیرا به وسیله آن می تواند حریم خود را حفظ کند. از طرفی حجاب حق اجتماع است چراکه سلامت اجتماع تا حدود زیادی وابسته به حفظ این حریم می باشد... و از همه مهمتر حجاب حق الهی است و هم زن و هم جامعه باید امانتدار این حق باشند.

قرآن با تاکید بر مسئله روانشناسی مرد و زن، حجاب را حافظ سلامتی جسم و روح مرد و زن و ضامن روابط صحیح اجتماعی آنها می داند. در حقیقت انسان و ساختار روح و روان مرد و زن و گرایشات فردی و اجتماعی آنها مسئله حجاب را یک امر ضروری می دانند.

دوستان عزیز برای مطالعه بیشتر در مقوله حجاب و عفاف و ضرورت آنها علاوه بر کتاب "مسئله حجاب " استاد مطهری و دیگر کتابهای مربوطه ، کتاب گلبرگ عفاف نوشته عبدالحسین حاجی ابوالحسنی پیشنهاد می شودکه در آن به مسائلی از قبیل ریشه قرآنی حجاب و حدود شرعی آن پرداخته شده است.

 

 

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ