جهش تولید | جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹

حامی باشیم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

حامی باشیم

دل آدم ها گاهی گرم میشود به یک دلخوشی کوچک ،به یک احوالپرسی ساده،به یک دلداری کوتاه،به یک تکان سر یعنی تورا می فهمم،به یک گوش دادن خالی از داوری به یک پرسش (روزگارت چطور است؟) ،به یک وقت گذاشتن برای تو به شنیدن یک (من کنارت هستم) ، به یک هدیه بی مناسبت ،به یک قافلگیری و به یک شاخل گل ،دل آدم چه شاد است، به یک لبخند ، به یک سلام،به یک تعریف و به یک تایید و ماگاهی چه بی رحمانه دلخوشی های کوچک را از هم دریغ می کنیم ...

دوستاشتنهایمان را بی دلیل بی دریغ نثار کنیم....