جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جنایات آمریکا - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

جنایات آمریکا

جنایات و وحشیگری‌های آمریکا مانند آفتابی است که هرگز غروب نمی‌کند در تاریخ معاصر جهان بر کسی پوشیده نیست و از گذشته تا به امروز هنوز هم شاهد اینگونه جنایات هستیم.

فهرست اجمالی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران:

الف - قبل از انقلاب اسلامى‏

۱)کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲)به تاراج بردن ثروت ملی

۳)حمایت و تحکیم پایه‏ هاى حکومت استبدادى شاه‏

۴)تأسیس سازمان مخوف ساواک‏

۵)کشتار هزاران تن از مردم در قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به بعد

۶)تحمیل قانون کاپیتولاسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران‏

 ب - دوران پس از انقلاب‏

 در قالب جنگ سخت‏:

۷)تبدیل سفارت به لانه جاسوسى‏

۸)مصادره اموال ایران‏

۹)حمله نظامى در واقعه طبس‏

۱۰)حمایت از کودتاهای مختلف از جمله کودتاى نوژه‏

۱۱)چراغ سبز به صدام براى حمله به ایران‏

۱۲)حمایت تسلیحاتى و اطلاعاتى از صدام در ۸ سال جنگ تحمیلى‏

۱۳) تأمین سلاح‏هاى شیمیایى عراق علیه ایران‏

۱۴)حمله آمریکا به کشتی ها و سکوهاى نفتى ایران‏

۱۵) ساقط کردن هواپیماى مسافربرى ایران‏

۱۶) حمایت از سازمان منافقین‏

۱۷)اعمال تحریم ‏هاى ظالمانه علیه ملت ایران

‏۱۸) حمایت از گروهک‏ هاى تروریستى بویژه در مرزهاى ایران‏

 ج -در قالب جنگ نرم‏:

۲۰)تهاجم فرهنگى و جنگ نرم علیه ملت ایران‏

۲۱) ساخت فیلم‏هاى ضد ایرانى و ضد اسلامى‏

۲۲)تهدید مستمر ملت ایران بوسیله راه اندازی صد‌ها شبکه ماهواره ای

۲۳) حمایت آمریکا از هر گونه فتنه و اغتشاش در سالهاى ۷۸، ۸۲، ۸۸

۲۴)ترور دانشمندان هسته ‏اى ایران‏

۲۵)عهدشکنی های مکرر بین المللی