رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تونل نور - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تونل نور

در یكی از معابر كیش با استفاده از نورپردازی،تونل نوری ایجاد شده كه برای ساكنان و گردشگران جذاب است.