جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی

دانلود

آیا می دانید که:به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ،چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. باید مشخصه ای مانند شماره کد،شغل،محل سکونت،نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد.آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای ابهام اعلام نماید.