رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

تجلیل از پزشکان وکارمندان نمونه بیمارستان کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

تجلیل از پزشکان وکارمندان نمونه بیمارستان کیش

با حضور قائم مقامِ معاونِ درمانِ وزارت بهداشت، از پزشکان وکارمندان نمونه بیمارستان کیش تجلیل شد