رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدید پیمان با آرمان های رهبری و انقلاب - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تجدید پیمان با آرمان های رهبری و انقلاب

امروز جزيره کيش يکپارچه شور و شعور بود ، همه آمده بودند تا بار ديگر با آرمانهاي انقلاب اسلامي تجديد پيمان کنند.

زن و مرد ، پير و جوان ، کوچک و بزرگ و از هر قشر و گروهي همراه و يکصدا فرياد استقلال آزادي جمهوري اسلامي سر مي دادند.

بسياري از زنان در حالي که کودکان خود را در آغوش داشتند همراه با سيل خروشان جمعيت ، فرياد مرگ بر امريکا سر مي دادند.

پرچم هاي سه رنگ جمهوري اسلامي در دست راهپيمايي کنندگان ، شکوه خاصي به اين راهپيمايي بخشيده بود.