رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بیست و دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بیست و دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی

بیست و دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی تلویزیون
زمان و مکان: تیرماه 98- کرمانشاه