رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت چهارم) - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت چهارم)

انقلاب اسلامی با گذر پر افتخار از چهار دهه پیشرفت و بالندگی در سایه استقلاب و آزادی قدم به دهه پنجم حیات طیبه خود نهاد دراین نقطه عطف سرنوشت ساز رهبر فرزانه انقلاب با صدور بیانیه ی «گام دوم» انقلاب به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداختن ونقشه راه را برای جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ترسیم کرده اند. بیانیه ی «گام دوم» خطاب به ملت سرافراز ایران و به ویژه جوانان تجدید مطلعی است که فصل جدید زندی جمهوری اسلامی را رقم می زند.

قسمت چهارم:

جمهوری اسلامی و فاصله میان بایدها و واقعیت ها

جمهوری اسلامی با درک پدیده های نوظهور به اصول اساسی خود و مرزبندی میان دشمنان و رقیبان پایبند و حساس است با وفاداری به خطوط اصلی خود بایدها را رنگ واقعیت می بخشد درگذر چهل سال پر فراز و نشیب فاصله میان بایدها و واقعیت ها پیموده و در آینده نیز به مدد نسل جوان مومن،دانا و با انگیزه با قدرت بیشتری طی می کند