رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت پنجم) - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت پنجم)

انقلاب اسلامی با گذر پر افتخار از چهار دهه پیشرفت و بالندگی در سایه استقلاب و آزادی قدم به دهه پنجم حیات طیبه خود نهاد دراین نقطه عطف سرنوشت ساز رهبر فرزانه انقلاب با صدور بیانیه ی «گام دوم» انقلاب به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداختن ونقشه راه را برای جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ترسیم کرده اند. بیانیه ی «گام دوم» خطاب به ملت سرافراز ایران و به ویژه جوانان تجدید مطلعی است که فصل جدید زندی جمهوری اسلامی را رقم می زند.

قسمت پنجم:

انقلاب اسلامی مایه سربلندی ایرانیان

انقلاب اسلامی درگذر از چهل سالگی خود بی رحم و خونریز و جنگ طلب و اهل افراط بوده و نه منفعل و نه مردد هرگز گلوله نخست را شرلیک نکرده اما در برابر تجاوز مستحکم ایستاده و ظلم گردنکشان را با شجاعت پاسخ گفت است.

انقلاب اسلامی قدرتمند اما مهربان و مظلوم در مسیر تعالی گام بر میدارد جوانمرد مروت صداقت دفاع از ستم دیدگان در منطقه و جهان اقتدار انقلابی مایه سربلندی هر ایرانی است.