رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت سوم) - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بیانیه گام دوم انقلاب(قسمت سوم)

انقلاب اسلامی با گذر پر افتخار از چهار دهه پیشرفت و بالندگی در سایه استقلاب و آزادی قدم به دهه پنجم حیات طیبه خود نهاد دراین نقطه عطف سرنوشت ساز رهبر فرزانه انقلاب با صدور بیانیه ی «گام دوم» انقلاب به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداختن ونقشه راه را برای جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ترسیم کرده اند. بیانیه ی «گام دوم» خطاب به ملت سرافراز ایران و به ویژه جوانان تجدید مطلعی است که فصل جدید زندی جمهوری اسلامی را رقم می زند.

قسمت سوم:

دفاع از نظریه نظام انقلابی

بهمن ماه 1357 طلیعی پر فروغ انقلاب اسلامی جهان ظلم و طباحی را شکافت و مردمی ترین انقلاب تاریخ معاصر پا به عرصه نهاد انقلاب اسلامی زنده و پویا در برابر تسلیم خطاهایش انعطاف پذیر است اما تجدید نظرپذیر و اهل انفعال نیست نقدها را می شنود اما از ارزش های دیدنی اش فاصله نمی گیرد انقلاب اسلامی در گذر زمان دچار رکود نشد و نمی شود و میان نظام انقلابی و نظام سیاسی و اجتماعی تضاد نمی بیند واز نظریه  نظام انقلابی دفاع می کند.