سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

به کجا چنین شتابان - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

به کجا چنین شتابان


شاید دیدن این ویدیوی کوتاه ، نگاه برخی از ما را به محیط اطراف مان بهبود ببخشد.