رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

به چه شیوه ای زندگی کنیم؟ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

به چه شیوه ای زندگی کنیم؟

دانلود

یکی از دغدغه های همه انسانها این است که ما چطور زندگی کنیم تا زندگی شیرین و گوارایی داشته باشیم.اصلا شیرینی زندگی به چه چیزی هست؟آیا با خودمان این نکته را مطرح کرده ایم و سوال کرده ایم که شیرینی زندگی به چه چیزی است؟

آیا شیرینی زندگی ها به این است که مال و ثروت زیادی داشته باشیم؟وقتی نگاه می کنیم می بینیم خیلی ها هستند که ثروت فراوان دارند اما متاسفانه زندگیشان ،زندگی شیرینی نیست.زندگی ها زندگی تلخی است.زندگی از هم گسسته و پاشیده ای است.پر از دعوا و مخاطرات است.آیا شیرینی زندگی انسان به این است که انسان پست و قدرت بیشتری داشته باشد باز انسان با کمی تامل می بیند خیلی ها هستند پست و قدرتی هم دارند اما نمی توانند یک شب سر آرامی را روی زمین بگذارند و استراحت کنند و در حسرت یک خواب با آرامش هستند.آیا شیرینی زندگی انسان به این است که انسان همیشه در بین عزیزانش باشد.باز می بیند در بین عزیزانشان کسانی هستند ولی آن لذت و شیرینی زندگی برایشان نیست.عزیزان به شهادت وجدان می توانید این شهادت را بدهید. آن چیزی که زندگی را شیرین می کند یک چیز است که در هر شرایطی می تواند لذت زندگی را برای انسان به ارمغان بیاورد و آن یک کلمه است «آرامش».اگر ما همه نعمت ها را داشته باشیم ولی از آرامش بهره مند نباشیم قطعا زندگیمان ،زندگی شیرینی نخواهد بود.