جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی در مرکز کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی در مرکز کیش

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی در مرکز کیش

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کیش ، یکدوره جشنواره فرهنگی ورزشی به همت امور اداری و رفاهی در رشته های تنیس روی میز ، دارت ، فوتسال ، فوتبال دستی وآمادگی جسمانی با حضور کارکنان و خانواده ها در مرکز برگزار و پس از برگزاری مسابقات مقدماتی و نهایی  نفرات برتر هر رشته انتخاب و معرفی شدند.

در رشته فوتسال ، تیم واحد سیما  متشکل از علی قنواتی ، محمود کیانی ، احسان خرامید ، دین محمد کریمی ، سید سجاد صمدانی پور ،مهدی پهلوان ، اکبر بروغنی ، ابراهیم بروغنی اول  و تیم های حراست و خبربه ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته تنیس روی میز (برادران ) ، عبدالستار چوگان ، نیما نجم و مرتضی پور امینی به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش خواهران نیز بروغنی اول ورحمانی زاده وچوکان دوم و سوم شدند.

در رشته فوتبال دستی (برادران ) فرشید رضا زاده ، عبدالستار چوکان وحمید رضا عطایی به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش خواهران نیز ثمره رشیدی اول ، اعظم جعفری دوم  و لیلا روحانی سوم شدند.

در رشته دارت (برادران ) محمود کیانی، علی کریمی و قیص علی قنبری به ترتیب اول تا سوم شدند و در  بخش خواهران نیزجعفری اول وروحانی وبروغنی دوم و سوم شدند.

در رشته تیر اندازی با تفنگ بادی( انفرادی ) نیز آقایان فرشید رضا زاده ، سید سجاد صمدانی پور و حسین حاجیلویی به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش خانواده نیز خانواده آقای حسین زاده اول ، خانواده آقای بروغنی دوم و خانواده آقای زاهدی سوم شدند.