سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

برندگان مسابقه مروارید - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه مروارید

نام برنامه : مسابقه مروارید
 • خانم فروغ نجفی
 • آقای سعید ضیغمی
 • خانم همایونی
 • خانم عطیه شاکرپور
 • آقای رسول زاده
 • خانم عاطفه جاپلقی
 • آقای علی مراد خانی
 • خانم اکرم عبد الرضایی
 • خانم مریم ربیع نائینی
 • خانم طنین کمالی
 • خانم فرزانه ذوالفقاری
 • خانم فاطمه حسین زاده
 • علی فردوسی-هندورابی
 • خانم صغری غلامی
 • خانم زهرا اکبری