سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه قرآنی - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه قرآنی

نام برنامه : برآستان جانان
 • مسعود بهشتی----با شماره 8801---0902
 • اکرم عبدالرضایی---- با شماره 9312---0912
 • مسعود سواری---- با شماره 2336---0913
 • سهراب سلحشوری--- با شماره 1601---0937
 • بیگدلی---- با شماره 7516---0917
 • کبری جعفری---- باشماره 8144---0919
 • فهیمه شفاهی---- باشماره 6212---0912
 • محمد علی رمضان زاده---- باشماره 4227---0939
 • جمشید بهمنی---- باشماره 0242---0921
 • بتول حدادی---- باشماره 9299---0912
 • مصطفی فر دهزیری---- باشماره 7314---0917
 • صفورا سادات محمد نژاد---- باشماره 2181---0916
 • کمیل ذبیحیان---- باشماره 5760---0922
 • محتشم نجفی---- باشماره 3359---0919
 • زهرا نجفی یامجلو---- باشماره 4670---0934
 • پروین لطفی پور---- باشماره 2936---0912
 • فاطمه بارانی---- باشماره 4229---0930
 • روح الله رمضانی---- باشماره 1127---0917
 • سارینا محمدی---- باشماره 9535---0921
 • علی اکبر متقی نژاد---- باشماره 6467---0917
 • مجید عادلی---- باشماره 6205---0913
 • مهدی کریم زاده---- باشماره 8078---0939
 • اعظم لشکری---- باشماره 9838---0919
 • علیرضا عبداللهی دهزیری---- باشماره 8466---0903
 • فاطمه دادار---- باشماره 3369---0937
 • ژیلا موافق---- باشماره 7863---0912
 • احسان ابرازه---- باشماره 8466---0903
 • سیداصغرعظیمی دزفولی---- باشماره 8431---0921
 • ایزدی---- باشماره 2774---0939
 • الهام حزین---- باشماره 2774---0939