رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه برنامه کیش و زندگی تاریخ 95/5/24 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه برنامه کیش و زندگی تاریخ 95/5/24

نام برنامه : کیش و زندگی
  • زهرا بیگ زاده
  • محمد بیگ زاده
  • رضا ملک محمدی
  • اکرم نوری همدانی

 

توضیحات :

برنده بن کارت صنایع چوب خسروی