جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

برندگان مسابقه برنامه «یک مسابقه یک سرود» - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه برنامه «یک مسابقه یک سرود»

نام برنامه : یک مسابقه یک سرود
  • هنگامه موسوی 95/6/1
  • آقای دهقانی 95/6/2
  • آقای حمید علایی 95/6/6
  • آقای ابوالحسن افتخاریان 95/6/8
  • آقای دارکوب جزیره 95/6/9
  • آقای ستوده 95/6/10
  • خانم سمانه بوشهری 95/6/13
  • خانم ربیعی 95/6/16