سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

برندگان برنامه ی رادیو انقلاب - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه ی رادیو انقلاب

نام برنامه : رادیو انقلاب
  • آقای علیرضا مقدسیان
  • خانم نسرین ربانی
  • آقای محمود خدابخشی

 

توضیحات :

سه برنده ی چکاپ کامل در بیمارستان کیش