رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه موج گردشگر«سری چهارم» - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه موج گردشگر«سری چهارم»

1-سعید مجیدی 2-رقیه محمدی 3-پروانه مجاور 4-الهه افتخاری 5-علی محمد رحیمی 6-بابک علیزاده 7-علی علی زاده 8-حسین منصف 9-علی ناصر نیا 10-ترنم رحمانیان