جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

برقراری سفرهای دریایی ،علی رغم مواج بودن دریا - نمایش محتوای خبر

 

 

برقراری سفرهای دریایی ،علی رغم مواج بودن دریا

برقراری سفرهای دریایی ،علی رغم مواج بودن دریا

برقراری سفرهای دریایی ،علی رغم مواج بودن دریا

زحمت کش،مدیربخش مسافری بندرگاه این جزیره امروزگفت:هشت کشتی مسافربری باظرفیت های 60 تا250 نفر،مسافران را بین بندرهای کیش وچارک درحوزه شهرستان بندرلنگه جابجا می کنند.

قیمت بلیط سفرهای دریایی برای هرمسافر220هزارریال است.

سفرهای دریایی ازکیش به چارک وبالعکس، یک ساعت ونیم،بطول می انجامد.

اداره کل هواشناسی هرمزگان باپیش بینی حداکثر سرعت باد به 18نات،خلیج فارس را برای سفرهای دریایی  مواج اعلام کرد.

حمزه نژاد کارشناس این اداره کل جهت وزش باد رااز سمت جنوب غربی به شمال غربی پیش بینی کرد.