سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

بررسی وضعیت کیفیت ساخت و ساز در کیش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بررسی وضعیت کیفیت ساخت و ساز در کیش

برنامه بازتاب

بررسی وضعیت ساخت و ساز در جزیره کیش

باحضور آقای نراقی (کارشناس ارشد معاونت عمرانی شرکت عمران آب و خدمات جزیره  کیش)