جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

بدون خبرنگار لحظه ها ماندگار نمی شود - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بدون خبرنگار لحظه ها ماندگار نمی شود

رهبر معظم انقلاب :

اگر زحمات شما خبرنگارها نباشد این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود شما آن را حفظ می کنید و در اختیار افکار مردم قرار می دهید بدون این دوربین ها قلم ها و دلسوزی شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب ،این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است

روز خبرنگار گرامی باد