حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷

بخش عصر گاهی - نمایش محتوای صدا

 

 

بخش عصر گاهی

تهیه کننده:راحله اکبری

مجری:ویدا فرجامی

صدابرداران:کوروش یحیی زاده،حسین پناه خواه،محسن صبری

گزارشگران:مهدی رشیدیان،علیرضا مقدسی

نویسنده:راحله اکبری

بخش عصرگاهی رادیو کیش از ساعت 18