جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

انتقام سخت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

انتقام سخت

ایران من!

با توام!

برخیز و بیدار کن شهرهایت را ،روستاهایت را، خیابان ها و کوچه هایت را

برخیز وبیدار کن درختانت را ،فواره هایت را برخیز و بیدار کن گلهایت را،پرندگانت را

خلیج همیشگی فارس! باتوام

برخیز و بیدار کن صخره هایت را

دریای نیلگون خزر!برخیز و بیدار کن ماهیایت را

برخیز تا با اشکهایت قدمگاه فرزند شهیدت را کوچه به کوچه بشویی

نسیم جمعه سیزدهم دی ماه نود و هشت با خود بوی شهید آورده است

بوی پیراهنی پاره درباد

بوی کتان سوخته در مشام ماه

این باد بیقراری که می وزد دلهای ما بوی بهانه های قدیمی میگیرد

بهانه ی کربلا، بهانه ی رده قدس از کربلا می گذرد

حالا زخم های کهنه ی ما با حادثه ای تازه سر باز کرده است

بوی علمدار کربلا به سر سرای روحمان وزیده است

ایران من! به مردانت که هنوز هودجِ شهدا برشانه هایشان سوار است به زنانت که گونه هایشان از یاد شهید شبنم زار است

فرمان آماده باش بده فرمان انتقام سخت

مبادا که گرداب مصلحت اندیشی ببلعدمان مبادا که میان دیوارهای بلند شهر گم شویم

مبادا که خورشید ولایت را پشت آسمانخراشها گم کنیم

مبادا که ابرهای سرب زده چشم بصیرتمان را تار کند

راستی شما دلتان برای شهیدان تنگ نیست؟