رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش

سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش معرفی شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز کیش، غلامحسين مظفری در حكمي معصومه رفیعی کتم جانی را به سمت سرپرست مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب كرد.