رونق تولید ملی | شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

انتصاب سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات - نمایش محتوای خبر

 

 

انتصاب سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات

انتصاب سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات

سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آّب و خدمات منطقه آزاد کیش، منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز کیش، مقدس زاده مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در حكمي ناصر مغاری را به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی این شرکت منصوب كرد.

امیر ترکاشوند پيش از اين با حفظ سمت سرپرستی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات، را بر عهده داشت.