رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

انتخابات در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

انتخابات در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دانلود

انتخابات در رژیم پهلوی،در حکومت استبدادی و پادشاهی اراده دیکتاتور است که به جای اراده مردم منشا و مظهر قدرت به حساب می آید.