جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

امام دل ها - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

امام دل ها

راهت ادامه دارد

خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم

شعاع چشم تو را، تا خدا ادامه دهیم

دوباره خواب شرم را بیاشوبیم

به رغم خوف و خطر، جاده را ادامه دهیم

بیا به سنت پیشینیان کمر بندیم

که یا ز پای درآییم یا ادامه دهیم

اگر زمرز زمین و زمان فرا رفتی

تو را در آن سوی جغرافیا ادامه دهیم

 

قیصر امین پور