جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

اغتشاشات فرانسه - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

اغتشاشات فرانسه

Loading the player...

امروزه طبقه متوسط فرانسه یعنی بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی این کشور کسانی هستند که از افزایش مالیات بر سوخت مصرفی متضرر می‌شوند، لذا در اعتراض به سیاست دولت این کشور در خیابان‌ها حاضر هستند و اعتراض می‌کنند. اقشاری مانند کشاورزان که مصرف‌کننده مهم سوخت برای خودروهای خود هستند یا کارگران ازجمله معترضان اصلی هستند و در کنار آنها حتی گروه‌های دانشجویی هم پرچمدار اعتراضات شده‌اند و نسبت به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون تظاهرات دنباله‌داری را به راه انداخته‌اند.