جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

اطاعت از پدر - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

اطاعت از پدر

دانلود

خدا رحمت کند آقای بهجت را.ایشان دو سال پیش آقای قاضی بود.شاگرد آیت الله قاضی بود.نوجوان یا اوایل جوانی او بود.پدرش در شهر فومن شنید که ایشان وارد وادی عرفان شده است و در نجف پیش آقای قاضی است.در آن زمان عرفان یک چیزی بود که همه با آن بد بودند .به هر حال خیلی ها با آن مخالف بودند .وقتی به پدر ایشان این موضوع را گفتند نامه نوشت که من راضی نیستم غیر از درس آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی جای دیگری بروی.من راضی نیستم.این نامه رسید .آقای بهجت می گوید رفتم پیش استادم آقای قاضی ،گفتم که پدرم من را منع کرده که پیش شما بیایم چه کار کنم؟آقای قاضی فرمودند:شما مرجع تقلیدتون چه کسی هست؟گفتند :آقای سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید ما هستند .برو از ایشان بپرس.هر چیزی که ایشان گفتند انجام بده.گفتند من رفتم خدمت آقای سید ابوالحسن اصفهانی.به ایشان گفتنم بابام من را منع کرده است که پیش آقای قاضی بروم.گفتند:دستور پدرت واجب است باید اطاعت بکنی.آنجا دیگر نرو.ایشان می گوید با اینکه من خیلی میل داشتم خدمت آقای قاضی برسم،دیگر نرفتم.فقط دو سال شاگرد آقای قاضی بودم.اما ایشان می فرماید که بعد از آن واقعا یک نورانیت عجیبی توی دلم حس کردم.چون پا روی نفسم گذاشتم چون نفسم خیلی دلش می خواست که به درس ایشان بروم.ولی فقط و فقط طبق وظیفه وقتی انجام دادم یک نورانیت عجیبی در دلم حس کردم.