جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

آسفالت معابر و خیابانهای کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

آسفالت معابر و خیابانهای کیش

حدود سیصد هزار متر مربع از آسفالت معابر عمومی کیش بهسازی و بازسازی می شود