رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان موج گردشگر «سری دوم» - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان موج گردشگر «سری دوم»

1-مهدیه بیگ مرادی 2-نسرین جوانشیر 3-الهام آقایی 4- راضیه رشیدی 5-مسعود هوشمند 6-مجید عادلی 7-صدیقه بارانی 8-کوثر کارگر 9-حجت ارغوانی 10-نسرین فائق