رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اسامی برندگان برنامه ساحل ترانه مربوط به جنگ شبانه ایرانیا«سری اول» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان برنامه ساحل ترانه مربوط به جنگ شبانه ایرانیا«سری اول»

1- نسیم مظلومی 2- مرجان روح افزا 3- پور میرزایی 4- عباس جمالی 5- مهناز روزگار