رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ادامه مسابقات جام حذفي تنيس باشگاه هاي کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

ادامه مسابقات جام حذفي تنيس باشگاه هاي کشور

ادامه مسابقات جام حذفي تنيس باشگاه هاي کشور

ادامه مسابقات جام حذفي تنيس باشگاه هاي کشور

مسابقات جام حذفي تنيس باشگاه هاي کشور ديروز با برگزاري نوزده ديدار پيگيري شد.

در اين رقابتها تيمهاي آرياوش اروميه ،شيميايي ساختمان الف ، سازمان پارکهاي کرج ،سپاهان اصفهان ،صنايع سنگ کوهنورد اصفهان ،باشگاه پرواز اصفهان ،استقلال نوين تهران ،جوانان البرزگاز کيش ،آيديمير تبريز ،ابراد مشهد ،آپت آزادي تهران ،آکادمي تنيس پارسيان ،البرز گاز کيش ،قدس تهران،آرمين تهران ،بيدادگران تهران ،دلستان تبريز و شيميايي ساختمان نوين بر حريفان خود غلبه کردند.

اين رقابتها امروز نيز در جدول اصلي پيگيري مي شود.

در مسابقات جام حذفي باشگاه هاي کشور چهل و يک تيم در قالب يازده گروه با هم رقابت مي کنند.