رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

احسان اهل بیت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

احسان اهل بیت

دانلود

یقین داشته باشید اهل بیت مدیون کسی نمی شوند.اگر یک کاری برای آنها کردی دو تا روی آن می گذارند و به تو برمی گردانند .شرمنده کسی نمی شوند که مثلا فرض کنید بگویند شرمنده، شما کاری برای ما انجام دادید ،ما نتوانستیم کاری بکنیم.اهل بیت مدیون کسی نمی شوند مطمئن باش که عادتكم الاحسان، وسجيتكم الكرم این خاندان هستند.