سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

پنج صفت خدا - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

پنج صفت خدا

دانلود

پنج صفت خدا را در نظر بگیرید .خدا هم دانای مطلق و بی نهایت است،یعنی همه نیازها را می داند .خدایی که ما باور داریم، هم دارای مطلق است .هم توانای مطلق است.اگر به کسی بخواهد چیزی بدهد ،هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد.عاجز نیست.مهربان است.کینه از کسی ندارد.ارحم الراحمین است.هیچ بخلی ندارد .بخشنده است و بی نهایت جواد.شما این پنج صفت خدا را به عنوان یک مدیر در این عالم وجود در نظر بگیرید ،چگونه با آن برخورد می کنید.خدایی که می داند من چه چیزی می خواهم.دارد که بدهد.می تواند بدهد.هیچ کینه ای  هم از من ندارد .از همه برای من مهربان تر است .هیچ بخلی هم ندارد .بخشنده محض است .اگر این را باور داشته باشید می فهمید که اگر خدا یک جا به شما ندهد نه از باب اینکه نمی داند و نه از باب اینکه نمی تواند به تو بدهد و نه از باب اینکه ندارد که به تو بدهد و نه از باب اینکه کینه تو را به دل دارد و نه از باب اینکه بخیل است که به تو نداده است .هیچ کدام از اینها نیست بلکه تو را دوست داشته که به تو نداده است.البته این با فرض این است که ما تنبلی نکرده باشیم .یک موقع هست ما خودمان تنبلی کرده ایم و نتیجه ای نمی گیریم یک موقه نه،ما کار خودمان  را انجام داده ایم ،ما زحمت خودمان را کشیده ایم.اما حالا خدا آن حاجت ما را نداده است یا کم داده است .آنجا اگر خدا نداد از باب این است که تو را دوست داشته است.